| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów

Na podstawie art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Ćmielów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr. XXV/212/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów, ,oraz Uchwała Nr XXIX/238/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr.XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów, oraz uchwała Nr.XXXVII/297/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr.XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marianna Gierczak


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianami w przepisach prawa zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marianna Gierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »