| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/16/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 29 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 36 pkt 2 lit. m, art. 51 ust. 4, art. 51a ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 51b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188), § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/116/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013 r. w sprawie Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 3134 oraz z 2014 r. poz. 2414 i poz. 3002) - w załączniku do uchwały pn. "Statut Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" w Ostrowcu Świętokrzyskim" wprowadza się następujące zmiany:

1)w §1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy / Dz. U. Nr 238, poz. 1586, z późń. zm.).";

2)w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

ŚDS zapewnia uczestnikom zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego bezpłatny transport - dowożenie na zajęcia w ŚDS z miejsca zamieszkania ( pobytu ) i odwożenie po zajęciach.",

b) uchyla się ust.3.

3)§ 9 otrzymuje brzmienie:

ŚDS bezpłatnie zapewnia uczestnikom posiłek:

1)przy pobycie dziennym - jeden gorący posiłek,

2)przy pobycie całodobowym - wyżywienie całodobowe.";

4)w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Szczegółowe zasady i tryb kierowania do ŚDS oraz odpłatności za świadczone przez niego usługi regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy i regulamin organizacyjny ŚDS.";

5)w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Dochody pozyskiwane przez ŚDS z tytułu odpłatności uczestników za świadczone przez niego usługi, ustalonej w trybie i na zasadach określonych w § 10, stanowią - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - dochód budżetu państwa ( Wojewody Świętokrzyskiego)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1)w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,

2)na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 31 oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


Irena Renduda - Dudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »