| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy w Gowarczowie

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jed.Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art.212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013roku, poz. 885 ze zm.)

- Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa sie wydatki budżetu o 93.584,00 zł
Dział 600 "Transport i łączność" o 62.500,00 zł
rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o 62.500,00 zł
§ 6050 " wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o 62.500,00 zł
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o 26.650,00 zł
rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o 26.650,00 zł
§ 6050 "wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o 26.650,00 zł
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o 4.434,00 zł
rozdział 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o 4.434,00 zł
§ 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" o 302,00 zł
§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" o 3.141,00 zł
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" o 589,00 zł
§ 4120 "składki na fundusz pracy" o 85,00 zł
§ 4440 " odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o 317,00 zł

§ 2. Zmniejsza sie wydatki budżetu o 4.434,00 zł
dział 801 "Oświata i wychowanie" o 4.434,00 zł
rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" o 4.434,00 zł
§ 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" o 302,00 zł
§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" o 3.141,00 zł
§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" o 589,00 zł
§ 4120 "składki na fundusz pracy" o 85,00 zł
§ 4440 " odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o 317,00 zł

§ 3. § 3. uchwały Nr V/14/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 677.472,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 677.472,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 677.472,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załaczniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woewództwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ludwikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/21/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/21/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

1. Wydatki w kwocie 89.150,00 przeznacza sie na:

- budowę oświetlenia przy drodze o nr ew.dz.626 w miejscowości Komaszyce kwotę 26.650,00 zł

- przebudowę i remont drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola Nr ew dz. 1161

kwotę 62.500,00 zł

2. W wydatkach w dziale "Oświata i wychowanie" dokonuje sie przeniesiena wydatków w kwocie 4.434 zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowarczowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »