| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Mirzec

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U z 2014 roku, poz. 849 ze zm..), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 465 ze zm.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku poz.749 ze zm.) Rada Gminy w Mircu, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom na terenie sołectw Gminy Mirzec według załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu pobranych podatków ustala się wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie z pobranego podatku następuje w terminie 3 dni od dnia ustawowego terminu zapłaty podatku.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Mircu Nr VI/30/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mircu.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr VI/22/2015
Rady Gminy Mirzec
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »