| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę155 377,29 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę155 377,29 zł

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały "Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Pińczowie


Jan Radkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

I. Dochody

W dziale 600

Zwiększenie środków finansowych w ramach rozdziału 60095 na § 6207 o kwotę 14 588,51 zł. Środki dotyczą refundacji poniesionych wydatków w roku 2014 na zadanie inwestycyjne pn. "Postaw na stojak - montaż stojaków na rowery, tablic informacyjnych oraz gablot na terenie miasta Pińczowa". Zadanie zakończone i rozliczone w 2014 roku.

W dziale 750

Zwiększenie środków finansowych w ramach rozdziału 75023 na § 0970 o kwotę 4 676,78 zł. Kwota dotyczy przyznanego odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB.253.4.2015 z dnia 02-02-2015 r.

Zwiększenie środków finansowych w ramach rozdziału 75075 na § 0960 o kwotę 2 500,00 zł. Kwota pochodzi od Banku Spółdzielczego w Pińczowie z przeznaczeniem na uroczystość nadania tytułu Osobowość Roku Gminy Pińczów 2014. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4042.02.15 z dnia 16-02-2015 r.

W dziale 852

Zwiększenie środków finansowych w ramach rozdziału 85212 na § 0920 o kwotę 5 000,00 zł oraz na § 0980 o kwotę 5 000,00 zł dotyczy zwrotu wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od nich naliczonych. Pismo Skarbnik Gminy znak: FB-KB/003/2015 z dnia 12-02-2015 r.

W dziale 926

Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 92601 na § 0970 o kwotę 100 000,00 zł. Środki pochodzą z odzyskanego podatku VAT od inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie". Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Pińczowskim.

Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 92695 na § 6207 o kwotę 23 612,00 zł. Środki dotyczą refundacji poniesionych wydatków w roku 2014 na zadanie inwestycyjne pn. "Siłownia pod chmurką - rozwijanie aktywności społeczności lokalnej". Zadanie zakończone i rozliczone w 2014 roku.

II. Wydatki

W dziale 750

Zwiększenie środków finansowych w ramach rozdziału 75023 na § 4210 o kwotę 4 676,78 zł. Kwota pochodzi z przyznanego odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB.253.4.2015 z dnia 02-02-2015 r.

W ramach rozdziału 75075 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł:

- zmniejszenie w planie wydatków na § 4210 o kwotę 2 500,00 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4042.02.15 z dnia 18-02-2015 r.

- zwiększenie środków finansowych na § 4300 o kwotę 2 500,00 zł. Kwota pochodzi od Banku Spółdzielczego w Pińczowie z przeznaczeniem na uroczystość "Osobowość Roku Gminy Pińczów 2014". Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4042.02.15 z dnia 16-02-2015 r.

- zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł na § 4300. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4042.02.15 z dnia 09-02-2015 r.

W dziale 754

Zwiększenie środków finansowych w ramach rozdziału 75412 ogółem o kwotę 23 000,00 zł. Na § 4300 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zamontowanie bramy wjazdowej do garażu w remizie OSP w Kowali. Pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB XI b 5543.2.2015 z dnia 16-02-2015 r.

Na § 6050 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku OSP w Starej Zagości". Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: IPP.3020.7.2015.II z dnia 13-02-2015 r. oraz pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 17-02-2015 r.

W dziale 801

Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn. Nr 2.024.10.2015 z dnia 30-01-2015 r. dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach 80101 i 80103:

W rozdziale 80101 dokonano zwiększeń na § 4040 o kwotę 1 759,00 zł i § 4700 o kwotę 100,00 zł oraz zmniejszeń na § 4010 o kwotę 1 919,00 zł;

Dokonano przesunięcia w rozdziale 80103 z § 4010 kwoty 46,00 zł na § 4040.

Zwiększono rozdział 80104 na § 4040 o kwotę 2 433,00 zł. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.21.2015 z dnia 11-02-2015 r.

W rozdziale 80110 na § 4040 zwiększenie o kwotę 10 419,00 zł, a zmniejszenie na § 4210 o kwotę 10 434,00 zł;.

Zwiększono środki w rozdziale 80148 na § 4040 o kwotę 60,00 zł.

Zmian w rozdziale 80110 i 80148 dokonano w związku z pismem Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn. Nr 2.024.10.2015 z dnia 30-01-2015 r.

W dziale 852

Zwiększono środki finansowe w ramach rozdziału 85212 na § 2910 o kwotę 5 000,00 zł dotyczy zwrotu wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych oraz na § 4560 o kwotę 5 000,00 zł dotyczy odsetek od nich naliczonych. Pismo Skarbnik Gminy znak: FB-KB/003/2015 z dnia 12-02-2015 r.

W dziale 854

Zmniejszenie środków finansowych w rozdziale 85401 na § 4040 o kwotę 2 418,00 zł. Pismo Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Pińczowie znak: Gimn. Nr 2.024.10.2015 z dnia 30-01-2015 r. oraz pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.21.2015 z dnia 11-02-2015 r.

W dziale 921

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92195 na § 4300 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4042.02.15 z dnia 18-02-2015 r.

W dziale 926

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92601 na § 4300 o kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie OSiR w Pińczowie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Pińczowie. Pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 17-02-2015 r.

Zwiększenie środków finansowych w ramach rozdziału 92695 na § 3040 o kwotę 10 000,00 zł. Środki niezbędne na zakup nagród w III Biegu na Grochowiska oraz V Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w Łucznictwie. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4042.02.15 z dnia 09-02-2015 r. oraz zwiększenie na § 4210 o kwotę 200,51 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »