| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Krasocin

z dnia 3 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 2, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia
28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2015r. poz.87),

Rada Gminy Krasocin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,00zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Chruściel


Uzasadnienie

do uchwały Nr V/35/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 marca 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Ze względu na znowelizowaną ustawę z dnia 28 listopada 2014r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2015r. poz. 87), Uchwałę Rady Gminy Krasocin, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, należy dostosować do obowiązujących przepisów po nowelizacji. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »