| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240 a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 roku o kwotę 342.865,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 342.865,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 835.630,00 zł.

a) wydatki bieżące 140.310,00 zł

b) wydatki majątkowe 695.320,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2015r." do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA


Uzasadnienie

Przedkładany projekt zmian w budżecie Gminy na 2015 rok jest związany z realizacją zadania " Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim ( 2012-2015).

W/w zadanie jest w pełni realizowane ze środków zewnętrznych tj. 85% wartości ze środków z UE, 10% ze środków z budżetu państwa, 5% ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »