| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379 i poz. 1072 ) oraz w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13, poz. 228, poz.1368 z 2014r., poz.423 i poz. 915, z 2015r., poz. 390 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 4468 data ogłoszenia 31 grudnia 2013r. ) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VII/54/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/54/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

W myśl art. 15 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13, poz. 228, poz.1368 z 2014r., poz.423 i poz. 915, z 2015r., poz. 390), gmina, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, zobligowana jest do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, które następuje w formie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska we Włoszczowie uchwałą Nr XXXVI/306/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonała określenia przystanków komunikacyjnych. W trakcie realizacji wspomnianej uchwały zaszła konieczność zmiany liczby oraz lokalizacji przystanków istniejących określonych w załączniku Nr 1 do uchwały. Uchwałami Nr XL/368/14 z dnia 18 września 2014r. i Nr V/35/15 z dnia 27 lutego 2015 r. Rada Miejska we Włoszczowie wskazała wstępną lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włoszczowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w załączniku Nr 1 przedmiotowej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »