| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/ 46/ 2015 Rady Gminy Szydłów

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt 1- 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dochody" zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, dochody zwiększa się o kwotę 7.933,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Wydatki" zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 281.011,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 58.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok -"Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w roku 2015" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dotacje podmiotowe w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Deficyt budżetu w kwocie 3.722.700,85 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 922.700,85 zł i kredytem - 2.800.000,00 zł. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku - "Przychody i rozchody w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Juszczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 46/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 46/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ 46/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/ 46/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/ 46/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/ 46/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe w 2015 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/ 46/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody w 2015 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »