| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 22 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę własną Nr XLVI/364/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Skreśla się w całości § 1 pkt 6 uchwały Nr XLVI/364/2014 z dnia 29 września 2014 roku o treści "a w miesiącach od V-IX 2 razy w miesiącu", w wyniku czego § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b) uchwały Nr XLV/353/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie: "w mieście w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od IV-X 2 razy w miesiącu".

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Mysiara


Uzasadnienie

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XLV/353/2014 uchwaliła ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów.

W dniu 01 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 roku poz. 87), która zobowiązała gminy do stosowania zasady odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania z zabudowy jednorodzinnej w mieście nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie. Zgodnie z art. 6 r, ust. 3, pkt 3b należało w Regulaminie dokonać stosownych zmian.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »