| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/38/15 Rady Gminy Łubnice

z dnia 22 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dotacje celowe w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/38/15
Rady Gminy Łubnice
z dnia 22 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/38/15
Rady Gminy Łubnice
z dnia 22 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/38/15
Rady Gminy Łubnice
z dnia 22 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/38/15
Rady Gminy Łubnice
z dnia 22 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/38/15 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 22 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na 2015 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy zwiększenie:

w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

w rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami"

w § 2460 o kwotę - 63.847,36 zł.

Po dokonaniu zmiany dochody zwiększyły się o kwotę - 63.847,36 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmiany:

zmniejszono

w dziale 600 - "Transport i łączność"

w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne"

w § 4270 o kwotę - 5.530,40 zł.

zwiększono

w dziale 600 - "Transport i łączność"

w rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe"

w § 2710 o kwotę - 5.530,40 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. "Remont drogi powiatowej nr 0842T Połaniec - Grabowa - Łyczba"

w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

w rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami"

w § 4270 o kwotę - 63.847,36 zł.

z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubnice.

Po dokonaniu zmian wydatki zwiększyły się o kwotę - 63.847,36 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »