| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 137/2015 Wójta Gminy Brody

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) - W Ó J T G M I N Y B R O D Y zarządza co następuje :

§ 1. W budżecie gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań:

I. zleconych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ............................................... -117.268 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ............................................................... - 114.000 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 2010 o kwotę .................................................... - 75.500 zł rozdział 80110 - Gimnazja, § 2010 o kwotę ..................................................................... - 38.500 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2010 o kwotę .................. - 3.268 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .............................................. - 117.268 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ............................................................... - 114.000 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4300 o kwotę .................................................... - 75.500 zł rozdział 80110 - Gimnazja, § 4300 o kwotę ..................................................................... - 38.500 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 4130 o kwotę .................. - 3.268 zł

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę .............................................. - 3.268 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

§ 2010. o kwotę .................................................................................................................. - 3.268 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................................ - 3.268 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

§ 3110. o kwotę ................................................................................................................... - 3.268 zł

II. własnych:

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................................ - 32.845 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 2030. o kwotę ......................................................................................................................... -26.319 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,

§ 2040. o kwotę ......................................................................................................................... - 6.526 zł

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ..................................................... - 32.845 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 3110. o kwotę ......................................................................................................................... -26.319 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,

§ 3260. o kwotę ......................................................................................................................... - 6.526 zł

§ 2. Zmienia się treść załączników do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2015 rok:

- Nr 7a "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

- Nr 7b "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy Brody


Marzena Bernat


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »