| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.45.2015 Rady Gminy w Imielnie

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. do ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art.21 l. art.2l2. art.214 pkt 1,2. art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV.13.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały: Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 41 000,00 w tym: w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 21 000,00 w dziale 600 rozdz. 60017 § 6630 o kwotę - 20 000,00

2. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 40 000,00 w tym: w dziale 754 rozdz. 75405 § 3000 o kwotę - 5 000,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę - 35 000,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 81 000,00 w tym: w dziale 754 rozdz. 75411 § 6170 o kwotę - 5 000,00 w dziale 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę - 20 000,00 w dziale 801 rozdz. 80148 § 4210 o kwotę - 21 000,00 w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę - 25 000,00 w dziale 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę - 10 000,00

3. Załącznik p.n. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik p.n. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik p.n. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik p.n. "Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik p.n. "Dotacje podmiotowe w 2015 roku" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Grzelec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.45.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.45.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.45.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.45.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII.45.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2015 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »