| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/ 70/ 2015 Rady Gminy Szydłów

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) w związku 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt 1- 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/ 16/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia30 gru- dnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dochody", zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 587.739,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 120.360,00 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/ 16/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 gru- dnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Wydatki", zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 643.000,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 175.621,00 zł, zgodnie z załączni - kiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok -"Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w roku 2015" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok -"Zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2015" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Juszczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe w 2015 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »