| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/134/2015 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 16 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645,1318 z 2014r. poz. 379, 1072) art. 13 ust. 1, pkt 1art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 460) Rada Miasta Sandomierza uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Cenniku Opłat za Parkowanie Pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Sandomierza stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/41/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, wprowadza się następujące zmiany:

1. Po punkcie 18. dodaje się punkt 19. w brzmieniu: "19. Parkowanie pojazdu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi po oddaniu minimum 15 litrów krwi zaopatrzonego w stosowną kartę wydana przez PCK w Sandomierzu - Zerowa stawka opłaty."

§ 2.

W Regulaminie Stref Płatnego Parkowania na terenie Sandomierza stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/41/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §6 po ust.5 dodaje się ust.6 w brzmieniu: "§6 ust. 6 .Pojazdy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi po oddaniu minimum 15 litrów krwi zaopatrzone w stosowną kartę wydaną przez PCK w Sandomierzu."

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Robert Pytka


Uzasadnienie

Zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia zerowej stawki opłaty za parkowanie dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali minimum 15 litrów.

Wnioski w tej sprawie złożył Oddział PCK w Sandomierzu oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »