| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/223/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn. zm.) art.212 ust.1 pkt 1,2 art.214 pkt 1, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

1) otrzymaniem dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Znak: DF-II.03251.4.2015.IW

2) zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

1) przesunięciem środków dotacji celowych dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i realizacją zadania inwestycyjnego rocznego przez Urząd Marszałkowski,

2) realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski,

3) realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych rocznych oraz zmianą źródeł finansowania przedsięwzięć wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

4) przekazaniem dotacji podmiotowych dla: Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,

5) realizacją zadań bieżących przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

6) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz dla Gminy Zagnańsk.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych rocznych:

1) z dotychczasowej: "Wykonanie DSO do celów ppoż. - II etap oraz wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zewnąrz budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach" na: "Wykonanie DSO do celów ppoż. - II etap oraz wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z ich wyniesieniem do wejść głównych budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach",

2) z dotychczasowej: "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach" na: "Zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach".

§ 4. W Uchwale Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowa treść § 8 otrzymuje oznaczenie ust. 1,

2) po ust. 1 dodaje się ust.2 o brzmieniu: Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 7, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 5a, 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/223/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/223/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/223/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/223/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/223/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/223/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/223/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »