| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Opatowiec

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 2 ust. 1 pkt. 1-3, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy w Opatowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic,

3) budynki lub ich części oraz grunty związane z ochrona przeciwpożarową z wyjątkiem budynków i gruntów lub ich części wynajmowanych w celu prowadzenia działalnosci gospodarczej,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązaującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Malec


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 i 2 w/w ustawy. Zaproponowane w projekcie uchwały zwolnienia dotycza nieruchomości o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań: 1) z zakresu działalności kultury, 2) z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 3) związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego na terenie gminy, z wyjątkiem nieruchomosci zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tych obiektach. Krzewienie aktywności fizycznej służy celom społecznym i wychowawczym, przyczyniając się do poprawy zdrowia i kondycji mieszkańców gminy oraz rozwija ich zainteresowanie w zakresie kultury fizycznej. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »