| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Wilczyce

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515) , art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust.1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach przyjętym uchwałą Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 r wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 7 ust. 1 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu : "8/ asystenci rodzin",

2) W § 7 ust. 2 wyrażenie "określone w pkt. 2 - 7" , otrzymuje brzmienie "określone w pkt. 2 - 8"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Krakowiak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

W dotychczas stosowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej Statucie wprowadza się stanowisko asystenta rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149 poz, 887 z późn.zm)

Nadawanie oraz wprowadzanie zmian Statutu jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) należy do kompetencji Rady Gminy.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »