| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Rytwiany

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art.212 ust 1 pkt 1,2,3,4 5,6,7, 10, ust 2 , art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U.z 2013 poz.885 ze zm./ Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 37 500 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 200 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 63 225 zł zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. W uchwale nr V/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2015

- załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.- otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gwizdowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

dział

rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Wyszczególnienie

900

90002

0490

37 500,00

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst

900

90002

4300

37 500,00

Zakup usług pozostałych

Razem

37 500,00

37 500,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

dział

rozdział

§

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Wyszczególnienie

900

90019

0690

4 200,00

Wpływy z różnych opłat

900

90019

4210

4 200,00

Zakup materiałów

Razem

4 200,00

4 200,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

dział

rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Wyszczególnienie

801

80101

4010

7 500,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

801

80101

4700

157,00

Szkolenia pracowników

801

80101

4170

500,00

Wynagrodzenia bezosobowe

801

80101

4260

7 000,00

Zakup energii

801

80101

4440

157,00

ZFŚS

801

80150

4240

208,00

Zakup pomocy dydaktycznych

801

80150

4700

220,00

Szkolenia pracowników

801

80150

4260

110,00

Zakup energii

801

80150

4440

318,00

ZFŚS

801

80110

4440

7 500,00

ZFŚS

801

80110

4010

6 500,00

Wynagrodzenia osobowe

801

80110

4300

1 000,00

Zakup usług pozostałych

851

85154

4210

3 040,00

Zakup materiałów

851

85154

4170

1 500,00

Wynagrodzenia bezosobowe

851

85154

4300

1 300,00

Zakup usług pozostałych

851

85154

4610

240,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

852

85212

3110

2 000,00

Świadczenia społeczne

852

85212

4580

2 000,00

Pozostałe odsetki

750

75095

4100

4 000,00

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

750

75095

4210

1 000,00

Zakup materiałów

750

75095

3030

3 000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

750

75095

4010

2 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

900

90095

4300

4 600,00

Zakup usług pozostałych

900

90015

4270

4 600,00

Zakup usług remontowych

600

60078

6050

25 000,00

Wydatki inwestycyjne jedn. budż.

700

70005

4270

8 000,00

Zakup usług remontowych

600

60016

4210

6 600,00

Zakup materiałów

600

60016

4300

5 350,00

Zakup usług pozostałych

750

75023

4010

10 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

801

80104

4330

11 050,00

Zakup usług przez jst od innych jst

Razem

63 225,00

63 225,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »