| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X.59.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska -Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.)

postanawia

stwierdzić nieważność w części uchwały Nr X.59.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych tj. słów "i więcej" w pkt 4.2 załącznika do badanej uchwały pn. "Stawki podatku od środków transportowych" określającego stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z powodu naruszenia art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.)

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr X.59.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 4 grudnia 2015 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym. W wyniku badania uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy w Imielnie określiła dwukrotnie stawkę podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w różnej wysokości. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029), w którym określone zostały minimalne stawki dla ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych minimalne stawki podatku określono m.in. dla ciągników o trzech osiach i więcej, o masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton i o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton w zależności od rodzaju zawieszenia. Rada Gminy w badanej uchwale określiła stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dwukrotnie: tj. w pkt 4.2. załącznika do uchwały - dla trzech osi i więcej i w punkcie 4.3 załącznika dla czterech osi i więcej. Stawki podatku określone w punkcie 4.2 dla ciągników o trzech osiach i więcej zawierają stawki dla ciągników o czterech osiach i więcej. Z uwagi zatem na powyższe należało usunąć zapis "i więcej" aby dla tej grupy pojazdów o trzech osiach istniała jedna stawka opodatkowania, która organ stanowiący mógł określić stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym rada może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.

W związku z powyższym Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »