| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity - Dz.U. z 2015 roku poz.1515 oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity / Dz.U. z 2013 roku poz.885 z poźn. zm. /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetowe

o kwotę

71 111,00 zł

Dział 756

rozdz.75618

§ 0480

o kwotę

6 144,00 zł

Dział 758

rozdz.75802

§ 2750

o kwotę

64 967,00 zł

§ 2.

Zmniejszyć dochody budżetowe

o kwotę

422,00 zł

Dział 854 rozdz.85415 §2040

o kwotę

422,00 zł

§ 3.

Zwiększyć wydatki budżetowe

o kwotę

307 762,00 zł

Dział 010

rozdz.01030

§2850

o kwotę

1 000,00 zł

Dział 754

o kwotę

6 500,00 zł

rozdz.75412

§ 4010

o kwotę

1 500,00 zł

rozdz.75416

§ 4010

o kwotę

5 000,00 zł

Dział 801

o kwotę

244 725,00 zł

rozdz.80101

o kwotę

79 675,00 zł

§ 3020

o kwotę

1 450,00 zł

Sz.Lasocin-150,Sz.Pisary-1300

§ 4010

o kwotę

66 800,00 zł

Sz.P.Janowice-3000,ZSO-63800

§ 4110

o kwotę

1 500,00 zł

Sz.P.Janowice

§ 4210

o kwotę

4 000,00 zł

Sz.Janowice

§ 4240

o kwotę

3 325,00 zł

Sz.Janowice-3000,Pisary-325

§ 4260

o kwotę

500,00 zł

Sz.Lasocin

§ 4300

o kwotę

2 000,00 zł

Sz.Janowice

§ 4700

o kwotę

100,00 zł

Sz.Pisary

rozdz.80114

o kwotę

4 770,00 zł

§ 3020

o kwotę

120,00 zł

§ 4300

o kwotę

4 650,00 zł

rozdz.80113

o kwotę

103 500,00 zł

§ 4170

o kwotę

3 500,00 zł

§ 4300

o kwotę

100 000,00 zł

rozdz.80110

o kwotę

9 800,00 zł

§ 4300

o kwotę

4 500,00 zł

§ 4410

o kwotę

600,00 zł

§ 4430

o kwotę

3 500,00 zł

§ 4280

o kwotę

1 200,00 zł

rozdz.80148

§ 4220

o kwotę

40 000,00 zł

ZSO

rozdz.80150

o kwotę

6 980,00 zł

Sz.Pisary

§ 3020

o kwotę

530,00 zł

§ 4010

o kwotę

6 100,00 zł

§ 4110

o kwotę

300,00 zł

§ 4120

o kwotę

50,00 zł

Dział 851

rozdz.85154

o kwotę

12 420,00 zł

§ 4010

o kwotę

600,00 zł

§ 4170

o kwotę

4 500,00 zł

§ 4210

o kwotę

2 000,00 zł

§ 4300

o kwotę

5 320,00 zł

Dział 852

o kwotę

20 267,00 zł

rozdz.85212

§ 4110

o kwotę

3 059,00 zł

zlec

rozdz.85214

§ 3110

o kwotę

10 000,00 zł

rozd.85219

o kwotę

5 502,00 zł

§ 4210

o kwotę

4 000,00 zł

§ 4300

o kwotę

1 500,00 zł

§ 4440

o kwotę

2,00 zł

rozdz.85228

o kwotę

806,00 zł

§ 3020

o kwotę

80,00 zł

zlec

§ 4010

o kwotę

576,00 zł

§ 4210

o kwotę

150,00 zł

rozdz.85295

§ 3110

o kwotę

900,00 zł

Dział 921

o kwotę

22 350,00 zł

rozdz.92109

§ 2480

o kwotę

20 000,00 zł

rozdz.92195

§ 6060

o kwotę

2 350,00 zł

/Śródborze/

Dział 926

rozdz.92601

§ 4170

o kwotę

500,00 zł

§ 4.

Zmniejszyć wydatki budżetowe

o kwotę

237 073,00 zł

Dział 754

o kwotę

6 500,00 zł

rozdz.75412

§ 4170

o kwotę

4 500,00 zł

rozdz.75416

§ 4110

o kwotę

2 000,00 zł

Dział 600

rozdz.60016

§ 6050

o kwotę

154 679,00 zł

Dział 801

rozdz.80101

o kwotę

52 855,00 zł

§ 4010

o kwotę

8 355,00 zł

Sz.P.Pisary

§ 3020

o kwotę

3 000,00 zł

Sz.P.Janowice

§ 4110

o kwotę

10 300,00 zł

Sz.Pisary-300, ZSO-10000

§ 4120

o kwotę

1 550,00 zł

Sz.Janowice-1500, Pisary-50

§ 4170

o kwotę

150,00 zł

Sz.P.Lasocin

§ 4210

o kwotę

500,00 zł

Sz.Lasocin

§ 4260

o kwotę

29 000,00 zł

Sz.Janowice-9000, ZSO-20000

Dział 852

o kwotę

20 267,00 zł

rozdz.85212

o kwotę

3 059,00 zł

zlec

§ 3110

o kwotę

2 200,00 zł

§ 4270

o kwotę

551,00 zł

§ 4410

o kwotę

181,00 zł

§ 4700

o kwotę

127,00 zł

rozdz.85228

o kwotę

806,00 zł

§ 4110

o kwotę

80,00 zł

§ 4120

o kwotę

726,00 zł

rozdz.85219

§ 4010

o kwotę

15 502,00 zł

rozdz.85295

§ 4210

o kwotę

900,00 zł

Dział 854

rozdz.85415

§ 4240

o kwotę

422,00 zł

Dział 921

rozdz.92195

§ 4300

o kwotę

2 350,00 zł

§ 5.

Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie


Krystyna Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »