| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/96/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok:

a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Adrian Malinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje celowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »