| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/135/16 Rady Miejskiej w Kunowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(t.j z 2015r. poz.515 ), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j DZ.U z 2015r poz.1484), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j z 2014r. poz.849 z późn.zm.),art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j z 2013, poz.1381 z późn.zm), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( t.j z 2013r. poz.465 z póź.zm), art.28 par.4, art.47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j z 2015r. poz.613 z późn.zm) Rada Miejska w Kunowie uchwala,co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r.w sprawie :ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso, który otrzymuje następujące brzmienie: ''1.Ustala się pobór podatków: · od nieruchomości · rolnego · leśnego od osób fizycznych w formie inkasa przez inkasentów .

2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby :

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Fudalej Tomasz

Prawęcin

2

Banasik Jadwiga

Kolonia Inwalidzka

3

Dziułka Stanisław

Bukowie

4

Powrózek Józef

Biechów

5

Banasik Krystyna

Miłkowska Karczma

6

Nachyła Katarzyna

Kurzacze

7

Pochylska Wioletta

Nietulisko Małe

8

Jabłoński Henryk

Nietulisko Duże

9

Karbowniczek Marek

Doły Biskupie

10

Kowalczyk Piotr

Kolonia Piaski

11

Pszonak Adam

Janik

12

Szewczyk Anna

Boksycka

13

Mikos Jadwiga

Udziców

14

Krzemiński Stanisław

Chocimów

15

Soboń Jerzy

Rudka

16

Surowiec Izabela

Małe Jodło

17

Kowalski Mirosław

Wymysłów

18

Bęben Barbara

Kunów

19

Podsiadło Henryk

Kunów Osiedle Piaski

3. Ustala się termin rozliczenia inkasentów z pobranych podatków w ciągu 3-ch dni po upływie terminów płatności rat podatkowych .''

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 3. Tracą moc :

1. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr VI/34/07 z dnia 27.02.2007r.

2. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr VIII/48/07 z dnia 30.03.2007r.

3. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr XXIV/182/08 z dnia 29.02.2008r.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr XXXVIII/214/09 z dnia 27.02.2009r.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr VI/28/11 z dnia 27.01.2011r.

6. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr XIV/94/11 z dnia 25.08.2011r.

7. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr VII/36/15 z dnia 26.03.2015r.

8. Uchwała Rady Miejskiej w Kunowie nr XVII/15 z dnia 24.09.2015r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie


Szymon Pająk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »