| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów

z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 613 ze zm. Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym targowiskami są wszelkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych. przyczep. środków transportowych i ich części.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:

1. Przy sprzedaży ziemiopłodów od rolników:

a) przy sprzedaży z wozu konnego - 5 zł

b) przy sprzedaży z samochodu. przyczepy o ładowności powyżej 1 t. - 6 zł

c) przy sprzedaży z samochodu. przyczepy o ładowności poniżej 1 t. - 6 zł

d) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp.- 1 zł

2. Przy sprzedaży wszelkich artykułów i płodów rolnych od osób prowadzących działalność gospodarczą:

a) przy sprzedaży z autobaru- 10 zł

b) przy sprzedaży z autosklepu- 10 zł

c) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przyczepy - 10 zł

d) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego- 8 zł

e) przy sprzedaży z samochodu dostawczego- 6 zł

f) przy sprzedaży z samochodu osobowego- 5 zł

3. Przy sprzedaży towaru rozłożonego na placu targowym od każdej osoby - 1 zł m2

4. W dniach i miejscach imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Gmina Pacanów i Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie ustala się opłatę targową w wysokości:

a) stoisko do 2 m2- 100.00 zł

b) stoisko powyżej 2 m2 do 5 m2 - 150.00 zł

c) stoisko powyżej 5 m2 do 20 m2 - 200,00 zł

5. W każdym następnym dniu trwania imprezy sprzedający, który wniósł już opłatę określoną w pkt. 4 uiszcza opłatę targową w wysokości 50% opłat przedstawionych w tym punkcie.

6. W dniach imprez określonych w pkt. 4 opłaty targowej nie wnoszą wystawcy zaproszeni przez organizatora legitymujący się stosownym zaświadczeniem.

7. Dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów obniża się opłatę określoną w pkt. 4 o 50%

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pacanowie t. Pana Adama Gawłowskiego i Panią Anetę Wróbel którzy otrzymują wynagrodzenie za pobór z tytułu umowy o pracę.

§ 4. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty. Zebraną opłatę inkasent wpłaca w następnym dniu na rachunek bieżący gminy.

§ 5. Opłatę targową z dni w których będzie prowadzona sprzedaż można wpłacić również na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Pacanowie.

§ 6. Opłata wpłacona na rachunek wskazany przez Urząd Gminy, za dni w których będzie prowadzona sprzedaż nie podlega zwrotowi w przypadku gdy sprzedający nie zwróci się o jej zwrot na piśmie, które powinno wpłynąć do urzędu Gminy Pacanów najpóźniej w ostatnim dniu roboczym urzędu poprzedzającym sprzedaż.

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IX/53/07 z dnia 27 kwietnia 2007r i XXXIV/145/08 z dnia 12 września 2008r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Nowicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »