| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/172/16 Rady Gminy Łagów

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Łagów do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t. j (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu niektórych aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych t.j (Dz. U. z 2015 r, poz.1484 oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U poz. 195), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Łagów

§ 2. Zmienia się w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIV/341/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie w ten sposób, że w § 2 po pkt. 16, dodaje się pkt. 17 w brzmieniu "Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Bartkiewicz


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195) konieczna jest zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie poprzez dopisanie nowego zadania jakim jest realizacja programu 500+.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »