| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok:

1/ Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ Załącznik nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4/ Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Łyjak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zmian planu wydatków dokonuje się w następujących działach :

- w dziale 600 - Transport i łączność kwotę 64.500zł zabezpiecza się na wykup gruntów pod drogę dojazdową w Gilowie,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 4.860zł zabezpiecza się na wykonanie instalacji gazowej w lokalu socjalnym Nr 1/11 w Sołtykowie,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna kwotę 7.400zł uzupełnia się udział własny gminy
w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się poprzez wprowadzenie w załączniku
o przychodach i rozchodach kwoty 76.760zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 14.000zł zabezpieczoną na remonty strażnic przeznacza się wydatek inwestycyjny - przebudowa kotłowni gazowej w budynku Strażnicy OSP w Mroczkowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »