| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/126/2016 Rady Gminy w Łopusznie

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U.2015.1515 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j: Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/115/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 r." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

4) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. "Limity wydatków na inwestycje roczne w 2016 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały"

6) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. "Dotacje celowe w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

8) Paragraf 2 punkt 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: " 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2753 901 zł,

a) wydatki bieżące 0 zł

b) wydatki majątkowe 2 753 901zł zgodnie z załącznikiem nr 2".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisława Zimna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/126/2016
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2016
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/126/2016
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/126/2016
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/126/2016
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/126/2016
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/126/2016
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »