| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/10/16 Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok o kwotę 507.965,00 zł w tym:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 507.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę 507.965,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 507.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 "Dotacje celowe w 2016 r." do uchwały Nr XXII/9/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady


Damian Sierant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/10/16
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/10/16
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/10/16
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2016 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w dziale 851 Ochrona zdrowie, rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 507.965,00 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.3.2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, pochodzącej z ogólnej rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa i wymiana lampy do tomografu komputerowego" dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »