| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sandomierzu statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/319/2006 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

...................................

Przewodniczący RadyTomasz Huk


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/104/2016
Rady Powiatu w Sandomierzu
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Sandomierskiego, realizującą zadania samorządu Powiatu Sandomierskiego w zakresie polityki rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu działa w formie jednostki budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez zarząd Powiatu Sandomierskiego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu, określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.),realizuje zadania wynikające z art.9 ust. 1 ustawy. W związku z nowelizacją w/w aktu prawnego, która weszła w życie 27 maja 2014r. wprowadzoną ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 598) oraz kolejną nowelizacją z dnia 21 listopada 2015r. wprowadzoną ustawą z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015r. poz.1814), wprowadzająca liczne zmiany w w/w akcie prawnym, zachodzi konieczność zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, nadanego Uchwałą Rady Powiatu w Sandomierzu nr XXXI/319/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w treści przedstawionej w projekcie niniejszej uchwały Rady Powiatu Sandomierskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »