| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/214/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015.1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje :

§ 1.

Dotychczasowej ulicy "Bohaterów Westerplatte" w Busku-Zdroju na odcinku obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 560/1 obr. 09, usytuowanym pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Mickiewicza, zmienia się nazwę na "Leszka Marcińca" (nazwa skrócona: ul. Marcińca).

§ 2.

Przebieg odcinka ulicy, o którym mowa w § 1. określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Załącznik do Uchwały Nr XVI/214/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji ulicy


Uzasadnienie

Z wnioskiem o zmianę nazwy dotychczasowej ulicy Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju na odcinku obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 560/1 obr. 09, usytuowanym pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i ul. Mickiewicza, na ulicę Leszka Marcińca wystąpiła Komisja do spraw nazewnictwa ulic.

Wniosek ten jest zwieńczeniem prośby mieszkańców miasta Busko-Zdrój o uczczenie pamięci Leszka Marcińca poprzez nadanie nazwy ulicy jego imieniem.

Na powyższą inicjatywę wyraziła zgodę Stanisława Marciniec - żona Leszka Marcińca.

Leszek Marciniec - żył w latach 1940 - 2010. Był badaczem historii, regionalistą, pedagogiem, harcerzem, pisarzem, społecznikiem i dziennikarzem. W Busku-Zdroju ukończył Liceum Pedagogiczne, studia historyczne w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 1970-1982 był komendantem buskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Był również wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju. Działał społecznie. Jego pasją była historia naszego regionu a szczególnie Buska-Zdroju. Współpracował z wieloma gazetami codziennymi, tygodnikami i miesięcznikami. Napisał wiele książek, m.in. "Więzi i korzenie", "Kurortu czar", "Buski słowik", "Spacer po buskich parkach", "Buska Starówka", "Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju", "80 lat buskiego liceum. Nauczyciele", "Przewodnik po Busku-Zdroju i okolicy".

Należy podkreślić, że przy odcinku ulicy Bohaterów Westerplatte, której nazwa ma zostać zmieniona zlokalizowany jest Dom Harcerza, którego inicjatorem budowy był Leszek Marciniec.

Ulica Bohaterów Westerplatte jest zaliczona do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Zmiana nazwy tego odcinka ul. Bohaterów Westerplatte będzie trwałym świadectwem docenienia przez społeczeństwo roli w życiu regionu jaką odegrał Leszek Marciniec.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »