| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok o kwotę 41.449 zł w § 950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok o kwotę 41.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały nr XIV/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 54.596,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 54.596,26 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.704.595,74 zł, rozchody w wysokości 5.649.999,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 "Dotacje celowe w 2016 roku" do Uchwały nr XIV/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach


Włodzimierz Orkisz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/5/2016
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/5/2016
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/5/2016
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

1. W związku z niewykorzystaniem w 2015 r. w całości środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się zwiększyć plan wydatków na realizację tych programów w 2016 r. o kwotę 41.449zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia o łączną kwotę 41.449 zł, w tym w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii o 20.724 zł, natomiast w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 20.725 zł (zadanie nr 5 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. "Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii").

Planowane zwiększenie środków przeznaczone będzie na:

- organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży,

- dofinansowanie obozów rekreacyjno- sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia, organizowanych w okresie wakacji,

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania, organizację półkolonii letnich,

- organizację szkoleń dla różnych grup zawodowych.

2. Proponuje się zwiększyć plan przychodów w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 41.449 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »