| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446/ oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U z 2015r. poz. 618 ze zm./ uchwala się, co następuje :

§ 1. Łączy się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002769, z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001271.

§ 2. Połączenie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej nastąpi poprzez przeniesienie całego mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie /podmiotu przejmowanego/ na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie /podmiot przejmujący/.

§ 3. Z dniem wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie z Krajowego Rejestru Sądowego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

§ 4. Należności i mienie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie stają się należnościami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

§ 5. Za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie, odpowiedzialność ponosi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

§ 6. Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie, na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, stają się pracownikami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

§ 7. Po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a nie dalej niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie tej uchwały, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie dopełni obowiązków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej podmioty tworzące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą dokonać połączenia tych zakładów w drodze uchwały, w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący. Połączenie tych zakładów może być dokonane przez przeniesienie całego mienia co najmniej jednego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej /przejmowanego/ na inny samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej /przejmujący/. Świadczeniodawca przejmujący będzie mógł kontynuować realizację umowy świadczeniodawcy Przejmowanego poprzez przeniesienie całego mienia Świadczeniodawcy Przejmowanego na Świadczeniodawcę Przejmującego z dniem wpisania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Powyższe działania wymusiła niejako sytuacja powstała wskutek wygrania konkursu na Kierownika Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie przez dotychczasowego Kierownika Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Korczyn


Kazimiera Gołdyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »