| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/97/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 r., poz. 1515/ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 723.548,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 723.548,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale Nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy


Aleksandra Klubińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/97/2016
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »