| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/20/2016 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 18 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4 art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 104.226zł w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.354.226zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.250.000zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się ogółem o kwotę 2.368.577zł w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.404.226zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.772.803zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.472.803zł(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok, § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.072.362zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.072.362zł"

§ 6. 1. W uchwale Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok, § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 6.235.743zł, rozchody w wysokości 1.163.381zł, zgodnie z załącznikiem nr 6"

2. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Cedro


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/20/2016
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »