| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Secemin

z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2016 roku o kwotę - 466 389,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie- 16 717 419,30 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2016 roku o kwotę- 466 389,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie- 16 717 419,30 zł.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r." po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku pn. "Dotacje celowe w 2016 roku" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały

7. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się do budżetu gminy dotacje według:

1. Pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-0771-3-51/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. na zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę
- 368 000,00 zł

2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.23.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. na zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104 § 2030 o kwotę - 5 850,00 zł

3. Pisma Ministra Finansów Nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016r. na zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920 o kwotę - 35 019,00 zł

4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.79.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku na zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę - 31 300,00 zł

5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.77.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku na zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę - 2 615,00 zł

6. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.107.2016 z dnia 02 maja 2016 roku na zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę - 2 577,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lis


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/102/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/102/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/102/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/102/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/102/16
Rady Gminy Secemin
z dnia 6 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »