| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/137/2016 Rady Gminy Wiślica

z dnia 11 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211 , 212, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.) RADA GMINYWIŚLICA uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

W uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XIII/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik " Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. "otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku"

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 3.

1. § 10 otrzymuje nowe brzmienie :

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł w tym :

a) kredyty w kwocie 3 000 000 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie521 722,40 zł

a) kredyty i pożyczki w kwocie521 722,40 zł

§ 4.

1. § 11 otrzymuje nowe brzmienie :

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów

zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały .

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/137/2016
Rady Gminy Wiślica
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/137/2016
Rady Gminy Wiślica
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/137/2016
Rady Gminy Wiślica
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/137/2016
Rady Gminy Wiślica
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »