| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 22 kwietnia 2016r.

w sprawie mian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 304 915,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 304 915,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok polegające na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w pozycji 35 oraz uaktualnieniu planu nakładów finansowych i lat realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 5 do 32 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok polegające na: wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w pozycjach 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Saracki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 23 638,76 zł w Dziale 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność z tytułu dofinansowania projektu zrealizowanego w 2015 roku pn. "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

2. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 159 276,78 zł dokonano z tytułu:

- dofinansowania Przebudowy ulicy Krakowskiej w kwocie 925 876,78 zł - zadanie zrealizowane w 2015 roku,

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie 233 400,00 zł,

- dofinansowanie przebudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w kwocie 122 000,00 zł

3. Zwiększenia planowanych dochodów dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4.W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych planowanych w roku budżetowym 2016, dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz okresu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 5 do 32.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »