| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr NR XXIV/144/2016 Rady Gminy Michałów

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r poz. 1356 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016 roku zwiększa się o kwotę 13 055,19 w związku z większymi wydatkami w dziale 851 rozdział 85154.

§ 2. l.W planie finansowym o którym mowa w § 1 zwiększa się o kwotę 13 055,19 zł Zadanie II- "Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie":

zwiększa się pkt 2 o kwotę 11 555,19

zwiększa się pkt 3 o kwotę 1 500,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Mika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »