| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/ 386/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne


Na pdostawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80 ,poz. 717,Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173 ,poz.1281, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 zmiany: Dz. U. z 1997r. Nr 121, poz.770; Dz. U. z 1997r. Nr 106,poz.679; Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz.668; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003r. Nr199, poz.1937; Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 199, poz. 1937, Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100) Rada Miejska uchwala , co następuje:
§ 1. Ustala się cenę za zrzut 1 m 3 nieczystości płynnych na punkt zlewny oczyszczalni ścieków przy ul.Zajeziernej w Gniewkowie w wysokości 5 zł + podatek VAT.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do ustalania ceny za usługę wywozu 1 m3 nieczystości płynnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 3 września 2008r. w sprawie ustalenia nowych cen i opłat za usługi komunalne .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
UZASADNIENIE
Uchwała dotycząca usług komunalnych z roku 2008 narzucała na Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o. stawki za usługi komunalne. Zmiana uchwały ma na celu wyeliminowanie nieaktualnych zapisów w punktach dotyczących dzierżawy pojemników na nieczystości stałe z uwagi na nieprowadzenie takiej działalności przez Spółkę. W uchwale dokonuje się również modyfikacji zapisu dotyczącego ustalenia stawki na wywóz nieczystości płynnych przez Spółkę. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dospodarce komunalnej - Rada upoważnia Burmistrza do ustalania tej ceny . Dokonuje się ponadto podwyższenia stawki za zrzut nieczystości płynnych. W wyniku kalkulacji na rok 2010 stawkę za wywóz nieczystości płynnych na punkt zlewny przy ul. Zajeziernej ustalono na 5 zł. Stawka ta wynika z kosztów jakie powstają w wyniku powadzenia działalności polegającej na przyjmowaniu nieczystości płynnych przywożonych przez firmy posiadające wymaganą koncesję zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.
infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »