| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/35/10 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 28 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/6/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 60, poz. 975, z 2004 r. Nr 79, poz. 1351oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 1984) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1.2. Punkty gastronomiczne prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na wolnym powietrzu (tzw. kawiarenki letnie) usytuowane mogą być w bezpośrednim sąsiedztwie punktu gastronomicznego lub na Błoniach Nadwiślańskich (obszar dzielnicy Śródmieście) i prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt gastronomiczny."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

Planowana rewitalizacja ulic Starego Miasta spowoduje, iż nie będzie możliwe funkcjonowanie kawiarenek letnich na płycie Rynku Głównego. Zostaną one przeniesione w inne rejony miasta, co spowoduje, iż ich lokalizacja nie będzie w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu gastronomicznego. Sąsiedztwo to wymagane jest zapisem uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr V/6/03 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy - miasto Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (z późn. zm). W świetle powyższego konieczne jest dokonanie zmiany wskazanej tu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza poprzez wprowadzenie nowego brzmienia § 1 ust. 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »