| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/260/2010 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

Uchylenie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. Z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U.z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 13 kwietnia 2010r. nr 72, poz. 802)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawska - Pomorskiego.
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzację podlega notyfikacji i należy go przesłać do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące zasad udzielania pomocy. Podjęta uchwała Nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną nie posiadała takiej opinii dlatego należy ją uchylić.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »