| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 205/2010 Wójta Gminy Włocławek

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ) art.30 ust.2 pkt.4, w związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr.62, poz.718 z 2000 r. z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Realizując Uchwałę Nr .XXIII/167/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok w zrealizowanych niżej podanych wielkościach :

1)Realizacja dochodów i wydatków budżetowych :

a) Dochody budżetowe :

- plan 18.048.759,00 zł

- wykonanie 17.439.656,06 zł

b) Wydatki budżetowe :

- plan 19.967.053,00 zł

- wykonanie 18.959.475,66 zł

w tym :

Wydatki majątkowe :

- plan 5.666.305,00 zł

- wykonanie 5.544.208,97 zł

c) Nadwyżka / deficyt :

- plan - deficyt -1.918.294,00 zł

- wykonanie - deficyt -1.519.819,60 zł

2)Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych :

a) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami :

Dochody:

- plan 2.431.091,00 zł

- wykonanie 2.423.718,69 zł

Wydatki:

- plan 2.431.091,00 zł

- wykonanie 2.423.718,69 zł

b) Dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych :

Dochody:

- plan 95.000,00 zł

- wykonanie 109.910,20 zł

Wydatki:

- plan 95.000 ,00 zł

- wykonanie 85.080,97 zł

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody 1.337.068,35 zł

- wydatki 733.293,00 zł

3)Realizacja planu przychodów i wydatków- kosztów zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach:

a) przychody 859.325,56 zł

b) wydatki- koszty 912.927,07 zł

4)Przychody i wydatki środków własnych.

a) przychody 193.834,64 zł

b) wydatki 197.343,12 zł

§ 2. 1. O wykorzystaniu środków budżetowych należy poinformować mieszkańców poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok przedstawić Radzie Gminy Włocławek.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego .

Wójt Gminy Włocławek

Ewa Braszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »