| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/258/10 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 27 kwietnia 2010r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gostycyn na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XXXV/250/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Gostycyn na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 27 sierpnia 2002 r. Nr 98, poz. 2020) zmienionej uchwałą Nr XLV/241/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/250/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Gostycyn na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 28 września 2006 r. Nr 128, poz. 1903) wprowadza się następujące zmiany:

1)opis granic Okręgu Wyborczego Nr 1 otrzymuje brzmienie:

"sołectwo GOSTYCYN - część, wsie: PIŁA; GOSTYCYN - część, ulice: Bydgoska, Dworcowa, Główna, Koślinka, Krótka, Mędromierska, Okrężna, Pilska, Pocztowa, Półkole, Projektowana, Rzemieślnicza, Sępoleńska, Słoneczna, Szkolna, Tucholska, Usługowa, Wybudowanie, Zygmunta Augusta ".

§ 2. Jednolity podział okręgów, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 4. Egzemplarze uchwały przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/258/10
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Jednolity podział okręgów, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Nr okręgu wyborcze

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

sołectwo GOSTYCYN - część, wsie: PIŁA; GOSTYCYN - część, ulice: Bydgoska, Dworcowa, Główna, Koślinka, Krótka, Mędromierska, Okrężna, Pilska, Pocztowa, Półkole, Projektowana, Rzemieślnicza, Sępoleńska, Słoneczna, Szkolna, Tucholska, Usługowa, Wybudowanie, Zygmunta Augusta

5

2

sołectwo GOSTYCYN - część, wsie: KAMIENICA, GOSTYCYN ulice: Koszykarzy, Maratońska, Piłkarska, Saneczkowa:Leśnictwo LEONTYNOWO

2

3

sołectwo ŁYSKOWO

1

4

sołectwo WIELKI MĘDROMIERZ

1

5

sołectwo MAŁA KLONIA

1

6

sołectwo: BAGIENICA, PRUSZCZ, PRZYROWA, WIELKA KLONIA

5


Uzasadnienie

Uchwała dokonuje zmian w okręgu wyborczym nr 1. Zmiana ta związana jest z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego (Dz. U. Nr 245, poz. 1811), gdyż dotychczasowa kolonia Piła otrzymała status wsi Piła wraz z ulicami: Brzozową, Dębową, Harcerską, Modrzewiową, Piłą - Wybudowanie, Świerkową, Orzechową i Poziomkową w ramach sołectwa Gostycyn. W związku z powyższym nastąpiła konieczność dokonania zmian opisu granic okręgu wyborczego nr 1 poprzez dopisanie do jej granic wsi Piła i usuniecie ww. ulic będących aktualnie częścią wsi Piła.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »