| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Raciążek

z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zmieniająca uchwałę o nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ) w związku z art. 110 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2010r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.2) ) uchwala się co następuje:
§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 04 listopada 2009r. wprowadza się zmianę
1) W §7 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu realizowanie Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"
2) W §9 skreśla się pkt. 5 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.556, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr.162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 202 poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »