| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVIII/1054/10 Rady Miasta Bydgoszcz

z dnia 30 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172, z 2008r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009r. Nr 118, poz. 989) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VII/133/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003r. Nr 44, poz. 726, z 2004r. Nr 71, poz. 1246, z 2005r. Nr 120, poz. 2048, z 2007r. Nr 99, poz. 1524 i Nr 140, poz. 2281 oraz z 2008r. Nr 50, poz. 766), wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 skreśla się pkt 6,

2)w § 2 skreśla się pkt 6,

3)w § 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Ustala się uprawnienie do korzystania z 48% ulgi przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, na podstawie biletów okresowych imiennych oraz korzystania z 50% ulgi, na podstawie biletów jednorazowych, czasowych na okaziciela i 10-przejazdowych, dla:".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 16 września 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta


Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg.

Przedmiotową uchwałą wykreśla się z wykazu osób zwolnionych z opłat za korzystanie z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową do stopnia starszego kaprala włącznie oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.

W związku z zawieszeniem od 1 stycznia 2010r. obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej i trwającym procesem uzawodowienia wojska, utrzymanie dotychczasowego uprawnienia adresowanego do żołnierzy odbywających służbę wojskową z poboru, jest bezzasadne. Takie decyzje podjęto w większości dużych miast w Polsce.

Ponadto uchwała dostosowuje zapisy dotyczące korzystania z ulgowych przejazdów, do zmian wprowadzonych w cenniku opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »