| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVIII/1055/10 Rady Miasta Bydgoszcz

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601; z 2001r. Nr 125, poz. 1371;z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211,poz. 2049; z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935, z 2008r. Nr 219, poz. 1408 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy" zawierający przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/268/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 1999r. w sprawie w sprawie określenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, zmieniona uchwałą Nr XXXII/960/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2000r., uchwałą Nr XXVII/651/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 maja 2004r., uchwałą Nr XXVIII/653/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 maja 2004 r., uchwałą Nr XLVI/985/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005r. oraz uchwałą Nr XXIII/288/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 16 września 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiotową uchwałą wprowadza się nowy Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy zawierający przepisy porządkowe obowiązujące w transporcie.

Uprawnienie do stanowienia przepisów porządkowych w gminnym transporcie zbiorowym określa art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r., Nr 50 poz. 601 z późn. zm.).

Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki obsługi pojazdów, zasady korzystania z pojazdów przez pasażerów, zasady przewozu bagażu, zasady kontroli biletów oraz tryb składania reklamacji.

W nowym Regulaminie ujęto wszystkie istotne zapisy zawarte w dotychczas obowiązującym regulaminie, z wyłączeniem zasad taryfowych, które zostały uregulowane w odrębnej uchwale Rady Miasta.

Dodatkowo wprowadzono zapis umożliwiający przewożenie w pojeździe za opłatą, na określonych warunkach, dużego roweru.

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1055/10
Rady Miasta Bydgoszcz
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »