| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVIII/1056/10 Rady Miasta Bydgoszcz

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172, z 2008r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009r. Nr 118, poz. 989), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601; z 2001r. Nr 125, poz. 1371;z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211,poz. 2049; z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935, z 2008r. Nr 219, poz. 1408 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przepisy taryfowe obowiązujące przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 16 września 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiotowa uchwała ustala szczegółowe przepisy taryfowe regulujące zasady uiszczania opłat za przejazd, uprawnienia wynikające z korzystania z poszczególnych rodzajów biletów, zasady ustalania ważności biletów, wymagania które powinny spełniać bilety z uwzględnieniem stosowanych technologii i wynikające stąd obowiązki pasażera, zasady zwrotu niewykorzystanych biletów i związany z tym tryb rozliczeń oraz inne postanowienia.

Ponadto uchwała określa sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych nakładanych za naruszenie przepisów taryfowych i porządkowych, tryb anulowania tych opłat i zasady pobierania opłat manipulacyjnych z tym związanych.

Przepisy podobne do objętych niniejszą uchwałą zawarte były dotychczas w Regulaminie przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego określonym uchwałą Nr VIII/268/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 1999r. z późn. zm.. Regulamin ten przestał obowiązywać w związku z podjęciem przez Radę Miasta nowej uchwały wprowadzającej przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego, wobec czego niezbędnym stało się nowe uregulowanie przepisów taryfowych.

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1056/10
Rady Miasta Bydgoszcz
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »