| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/491/2010 Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 2010r.

o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm. ) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLV/479/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w ten sposób , że w § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2) po § 47 dodaje się § 48 w brzmieniu : " § 48 W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Ryszard Hanioszyn


Uzasadnienie

W tekście uchwały nr XLV/479/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w § 1 pkt. 2 wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Punkt ten miał brzmienie: "2) po § 47 dodaje się § 48 w brzmieniu : " § 48 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków." W związku z tym mocą niniejszej uchwały nadaje mu się treść: "2) po § 47 dodaje się § 48 w brzmieniu : " § 48 W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków."

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »