| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/194/2010 Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 9 września 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tłuchowo

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tłuchowo Nr XXI/121/2005 z dnia 22 marca 2005 r, w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tłuchowo, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/184/2006 z dnia 25 października 2006 r., Uchwałą Nr V/24/2007 z dnia 22 marca 2007 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/172/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: " W ocenie wniosków o pomoc materialną Wójt Gminy kieruje się miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie ucznia, wg. poniższej tabeli:

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia w zł.

Wartość stypendium

od 0 zł do 100,00 zł.

95% kwoty , o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zaokrągleniu do pełnych złotych

od 100,01 złdo "kryterium dochodowego na osobę w rodzinie", o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych , w zaokrągleniu do pełnych złotych

oraz występowaniem następujących okoliczności :

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka i długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) alkoholizm i narkomania,

f) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,

g) rodzina jest niepełna ".

2) W § 10 dodaje się ust 4. w brzmieniu: "4. Dokumenty , o których mowa w ust. 3, mogą dotyczyć wydatków poniesionych przed wydaniem decyzji pod warunkiem, że dotyczą tego samego roku szkolnego, którego dotyczy decyzja przyznająca stypendium szkolne"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »