| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/413/2010 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 13 października 2010r.

w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na wniosek Burmistrza Żnina

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania o numerze 20 dla wyborców przebywających w dniu wyborów radnych do Rady Miejskiej w Żninie, Rady Powiatu Żnińskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyborów Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie.

2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie ul. Szpitalna 30.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaje podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Żnin i zostanie podana do wiadomości publicznej także poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus


Uzasadnienie

W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 171, poz. 1151) i wyznaczeniu wyborów na niedzielę dnia 21 listopada 2010 r. zachodzi pilna potrzeba podjęcia uchwały o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie, aby umożliwić osobom przebywającym w zakładzie udział w tych wyborach. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podziału gminy na obwody głosowania dokonuje rada gminy, na wniosek burmistrza, przy czym można utworzyć odrębny obwód głosowania także w szpitalu, jeżeli w dniu wyborów będzie przebywać w nim co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. W związku z powyższym, po uwzględnieniu stanu faktycznego w zakładzie wskazane jest utworzenie odrębnego obwodu głosowania także w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »